Verkeerslokaal

VerkeersLokaal is een online verkeerseducatieprogramma voor brugklassers in het voortgezet onderwijs en bovenbouwleerlingen van de basisschool. Het is een aantrekkelijk en herkenbaar programma door verkeersvragen over foto’s uit zijn eigen woonplaats. Op die manier verhoogt het de verkeersveiligheid. VerkeersLokaal komt vaak in aanmerking voor de BDU-bijdrage van de provincie en wordt hierdoor tot 100% gesubsidieerd.

De BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN VERKEERSLOKAAL ZIJN:

  1. Lokale verkeersquiz:
    Verkeersvragen over verkeerssituaties in de eigen gemeente of schoolomgeving.
  2. Woon- schoolroutes:
    Leerlingen kunnen hun eigen schoolroute intekenen in het programma.
  3. Gevaarlijke Punten prikken:
    Leerlingen kunnen zelf aangeven welke verkeerslocaties zij gevaarlijk vinden, door punten te prikken op een kaart.

Download hier de VerkeersLokaal folder voor nog meer informatie.

Wist u dat?

VerkeersLokaal ook goed kan worden ingezet om een wedstrijd te organiseren? Bijvoorbeeld tijdens een themaweek of onderling tussen scholen in uw gemeente.