Leerdoelen

Leerdoelen VerkeersLokaal

De leerdoelen van VerkeersLokaal richten zich op de beheersing van verkeerssituaties, het maken van afwegingen en het nemen van verkeersveilige beslissingen bij verkeersdeelname.

 

Leerlingen:

Kennen de inhoud en het belang van de verkeersregels en verkeersborden;  door toetsing middels multiple choicevragen met behulp van gefotografeerde verkeerssituaties. 

Kunnen gevaarlijke situaties en risico’s in het verkeer herkennen en kunnen hun gedrag hierop aanpassen;  door lokaal in beeld gebrachte verkeerssituaties die door leerlingen als zodanig zijn benoemd wordt de eigen woon/leefomgeving gebruikt om dit leerdoel te bereiken.

Kunnen benoemen welk gedrag (van henzelf of van anderen) bijdraagt aan verkeersveilige en onveilige situaties;  door het aan bod laten komen van gedragsbepalende verkeers(on)veilige situaties in de quizzen en educatielessen.

Zijn zich bewust van waar, wanneer en hoe ze veilig kunnen spelen en oversteken;  door deelname aan de verkeerseducatieroute (per fiets/te voet) in de eigen woon/leefomgeving.

 

Wist u dat?

Verkeerslokaal extra aantrekkelijk is voor leerlingen omdat zij de verkeerssituaties herkennen?