• Leren in de praktijk
  • Herkenbare,<br />lokale verkeerssituaties
  • VerkeersLokaal<br />meer dan 8000 vragen…<br />nu ook in het Engels
  • Een veilige<br />woon - schoolroute
  • Leren in de praktijk

Leren in de praktijk

Samen de straat opgaan initieert een leerproces over het verkeer, de verkeersborden en -regels, de houding op straat en de mate waarin weggebruikers met elkaar rekening houden.

VerkeersLokaal verzorgt praktijklessen op basis van een op maat gemaakte verkeerseducatieve route en confronteert kinderen zo met de verkeersrealiteit. De ‘geprikte’ gevaarlijke punten in de woon-schoolomgeving van de leerlingen dienen hierbij als input.


<-- terug

Herkenbare,
lokale verkeerssituaties

In VerkeersLokaal zijn honderden verkeersquizzen opgenomen die gemaakt zijn in heel veel verschillende gemeenten in Nederland, en er komen er steeds meer bij!

Een lokale quiz bestaat uit 20 vragen over verkeerssituaties die leerlingen dagelijks tegenkomen op hun route naar school, op weg naar het sportveld of het winkelcentrum.

Met foto’s uit de eigen wijk of schoolomgeving.


<-- terug

VerkeersLokaal
meer dan 8000 vragen…
nu ook in het Engels

VerkeersLokaal is een digitale leeromgeving voor brugklassers en basisschoolleerlingen in de bovenbouw met meer dan 8000 vragen over verkeerssituaties die zij dagelijks tegenkomen.

VerkeersLokaal is interactief en heel eenvoudig in te zetten, zowel op school als thuis.
Tientallen vragen zijn nu ook in het Engels te maken.


<-- terug

Een veilige
woon - schoolroute

Leerlingen bewust maken van de verkeers(onveilige) situaties in hun eigen woon-schoolomgeving draagt bij aan een grotere verkeersveiligheid.

In VerkeersLokaal kunnen leerlingen hun dagelijkse loop- of fietsroute naar school aangeven. Punten die zij als moeilijk of gevaarlijk ervaren worden ‘geprikt’ en voorzien van commentaar.


<-- terug

Welkom bij Verkeerslokaal

VerkeersLokaal is een online verkeerseducatieprogramma voor brugklassers in het voortgezet onderwijs en bovenbouwleerlingen van de basisschool.

Het is een aantrekkelijk en herkenbaar programma door verkeersvragen over foto’s uit de eigen woonomgeving. Belangrijke onderdelen in Verkeerslokaal zijn de lokale verkeersquiz, de woon- schoolroutes en een priksysteem waar gevaarlijke punten kunnen worden aangegeven door leerlingen.